Historiek

NV Vannieuwenhuyse is ontstaan in 1952 in Zarren.
André Vannieuwenhuyse legde zich aanvankelijk enkel toe op het slachten van varkens
en runderen. In 1972 bouwde Guido Vannieuwenhuyse een nieuwe slachthal.
Ondertussen legde het bedrijf zich meer en meer toe op het versnijden van varkens en de
uitbouw van de vleeshandel o.a. in Wallonië.

Toen Stefaan Vannieuwenhuyse in 1985 het roer overnam, opteerde men voor het uitbesteden van het slachtproces. De bestaande slachtlijn werd ontmanteld en omgebouwd tot versnijderij.
In 2001 bleek de capaciteit niet langer toereikend en besloot men in Zarren een volledig nieuw bedrijfspand op te richten, aangepast aan de strengste normen.

Toen ook dit gebouw uit zijn voegen barstte, smeedde men plannen voor verdere uitbreiding.

Een samenwerking met Groep Danis kwam tot stand en in Ruiselede nam men een tweede site in gebruik. Op die manier bekwam NV Vannieuwenhuyse voldoende capaciteit om zijn groeiplannen uit te voeren.